Leveranser

Turbiditetsmålinger i sanntid

Scanmatic AS har solid erfaring med å levere standardiserte løsninger for turbiditetsmålinger i ulike byggeprosjekter. Vi tilbyr målinger

Kameraovervåking

Anvendelse Beredskapsforskriften stiller strenge krav til innbruddssikring, overvåking og alarm for kritiske enheter (klasse 3 objekter) i kraftforsyningen. 

Luke- og ventilstyring

Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre

Kraftforsyningsløsninger

Anvendelse Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere fleksible robuste kraftforsyningsløsninger

Kommunikasjonsløsninger

Anvendelse Scanmatic tilbyr fleksible kommunikasjonsløsninger som brukes for å kobles sammen målestasjoner i felten med et datainnsamlingsystem eller

Miljøovervåking

Anvendelse Scanmatic har i mange år levert stasjoner for miljøovervåking for brukere i inn- og utland. Leveransene er