Miljø

Turbiditetsmålinger i sanntid

Scanmatic AS har solid erfaring med å levere standardiserte løsninger for turbiditetsmålinger i ulike byggeprosjekter. Vi tilbyr målinger

Kameraovervåking

Anvendelse Beredskapsforskriften stiller strenge krav til innbruddssikring, overvåking og alarm for kritiske enheter (klasse 3 objekter) i kraftforsyningen. 

Miljøovervåking

Anvendelse Scanmatic har i mange år levert stasjoner for miljøovervåking for brukere i inn- og utland. Leveransene er

Havbruk

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for fiskeri-

Datainnsamlingsløsninger

Anvendelse Scanmatic tilbyr et bredt utvalg av datainnsamlingsløsninger som brukes i mange forskjellige applikasjoner av energibransjen. Løsningene består

Nettverk og nettverkstopologi

Anvendelse Scanmatic leverer komplette industrielle nettverk og nettverkstopologier for ulike løsninger og behov. Nettverkene blir oppbygget fra gitte

Hydrologistasjoner

Applikasjon Scanmatic har i mange år levert hydrologistasjoner til sluttbrukere i Norge og utlandet, inkludert Norges vassdrags- og

Grunnvannsmålinger

Applikasjon Grunnvann er vann i den mettede sonen under jordoverflaten, det vil si i den delen av bakken