Datainnsamlingsløsninger

Anvendelse

Scanmatic tilbyr et bredt utvalg av datainnsamlingsløsninger som brukes i mange forskjellige applikasjoner av energibransjen. Løsningene består vanligvis av en eller flere datainnsamlingsenheter og et antall sensorer som måler forskjellige parametere. I tillegg er det et datainnsamlingsystem som samler inn data fra de forskjellige datainnsamlingsenhetene. Datainnsamlingsystemet kan være frittstående eller koblet til SCADA eller andre toppsystemer.

Teknologi

Scanmatic er en leverandøruavhengig systemintegrator som tilbyr både egenutviklede datainnsamlingsenheter og datainnsamlingsenheter fra andre leverandører, for å kunne tilby den beste løsningen for brukeren.

Det finnes forskjellige typer datainnsamlingsenheter og noen aktuelle enheter er vist nedenfor:

  • Datalogger
  • Feltstasjon / IED (Intelligent Electronic Device)
  • RTU
  • PLS
  • Industri-PC
  • IO-kontroller

Datainnsamlingsenheten kommuniserer med et datainnsamlingsystem eller med et toppsystem f.eks. SCADA. Kommunikasjonen foregår vanligvis over klassiske serielle grensesnitt som RS232, RS485 eller RS422 eller pakkebaserte grensesnitt som Ethernet. Kommunikasjonsprotokollen som brukes er vanligvis en standard protokoll som f.eks. IEC-101/104.

Det brukes ofte proprietære protokoller mellom datainnsamlingsystemet og datainnsamlingsenheten. Det brukes vanligvis standardiserte kommunikasjonsprotokoller mellom datainnsamlingsenheten og andre toppsystemer som SCADA f.eks. TCP/IP, Modbus eller IEC-101/104.

Løsningen håndterer nåverdier og historiske verdier, meldinger og kommandoer. Målingene lagres lokalt i datainnsamlingsenheten før de regelmessig overføres til datainnsamlingsystemet. Datainnsamlingsystemet støtter både regelmessig avspørring av data og spontan innsending av data.

Datainnsamlingssystemet synkroniserer datainnsamlingsenhetene slik at alle enhetene har en felles tidsforståelse.

Sensorene tilkobles datainnsamlingsenheten ved hjelp av analoge grensesnitt som 4-20 mA sløyfer, eller digitale grensesnitt som Modbus eller SDI-12. Det brukes også ofte forskjellige proprietære protokoller (ASCII) mellom sensor og datainnsamlingsenhet. Det er også støtte for digitale innganger og digitale utganger for styring av eksternt utstyr og for overføring av meldinger og kommandoer med eksisterende utstyr.

Løsningen kraftmates fra en eller flere kraftkilder f.eks. nettspenning og batteri eller solcellepanel og batteri.

Utstyret monteres i et skap eller annen innpakning tilpasset miljøet det skal brukes.