H2 Datainnsamling

Anvendelse

H2 er et generelt datainnsamlingssytem som i tillegg til Scanmatics egne stasjoner også støtter innsamling fra andre dataloggere. En lang rekke protokoller, både standardiserte og proprietære støttes. Data lagres i en åpen SQL database og kan vises i en webbasert presentasjonsmodul eller videresendes til overordnede systemer (F.eks. driftssentraler) på standard protokoller eller filformat.

Teknologi

H2 kjører som en service på alle moderne Windows plattformer og har webbaserte verktøy for administrasjon og presentasjon. For enkel tilgang til innsamlede data fra tredjeparts verktøy finnes et veldokumentert RestAPI samt et SignalR grensesnitt.

For tilgangsstyring til stasjoner og data benyttes brukergrupper og stasjonsgrupper. En brukergruppe kan ha tilgang til kun utvalgte stasjoner og det er også mulig å begrense tilgangen til enkeltmålinger til utvalgte brukergrupper.

H2 har en egen modul for kalkulasjon av nye måleverdier basert på innsamlede data. Dette kan f.eks. være konvertering mellom forskjellige enheter eller beregning av vannføring fra vannstand.
Varsling av hendelser basert på f.eks. grenseverdier kan gjøres via mail og SMS.