Mooring Line Monitoring – Proximity Switch

Anvendelse

Bevegelige kabler er et kjent problem i mange applikasjoner – spesielt innen forankringsovervåking.
Scanmatic har en ny løsningen på dette: Et robust system for overvåkning av dynamiske strukturer under vann, uten bruk av kabler som krysser det bevegelige området.

Teknologi

Scanmatic benytter erfaringen fra tidligere prosjekter til å designe en løsning med høy teknisk kvalitet til rett pris.

Løsningen består av en sensor med flere induktive nærhetsfølere (proximity sensors) bygget inn i en subsea-kapsling som er montert på skroget av installasjonen. Nærhetsfølerene gjennomfører kontinuerlig deteksjon av metall, og ved å ha en kodeplate/flagg av metall som er montert på den bevegelige delen får man informasjon om forankringslinens relative vinkel.

Systemet gir posisjon/vinkel-informasjon og alarmhåndtering for Mooring Links, Chain Stoppers eller andre bevegelige deler som ønskes overvåket.

Senorene er beskyttet i en trykksikker subseakapsling fylt med polyuretanstøp. Dette gir en galvanisk barriere samtidig som det beskytter sensorene mot vanninntrenging, vibrasjoner og støt.