Nettverk og nettverkstopologi

Anvendelse

Scanmatic leverer komplette industrielle nettverk og nettverkstopologier for ulike løsninger og behov. Nettverkene blir oppbygget fra gitte spesifikasjoner, og kan innebære prosjektering, konfigurasjon, testing og idriftsettelse.

Teknologi

Scanmatic kan tilpasse mange ulike nettverksløsninger, og benytter ofte løsninger med redundans.
Sikkerhet og stabilitet er viktige faktorer når en designer et industrielt nettverk.  

For kommunikasjon i nettverket benyttes ofte ethernet og optisk fiber, men vi kan også levere nettverk for kommunikasjon over satellitt, radio, etc. Vi benytter de fleste standardiserte kommunikasjonsprotokoller.

Nettverket gjennomgår testing og dokumentering med tilhørende nettverkstopologi før det tilpasses sluttbruker.