Sensorsystem som payload for droner

Anvendelse

Droner kan benyttes som en mobil plattform for sensorer for måling og overvåking. Typiske anvendelsesområder er overvåking av utslipp av gasser eller radioaktivitet ved ulykker, måling av avgasser på utslipp fra skip eller industri eller meteorologiske observasjoner til forskjellige formål.

Teknologi

Scanmatic AS sin kompetanse og erfaring innen instrumentering og utvikling av embedded løsninger med fokus på lavstrømsdesign, effektive kommunikasjonsløsninger er nøkkelfaktorer for å lage robuste sensorløsninger som kan festes og benyttes på droner. Vi kan lage fullintegrerte systemer hvor man har benytter felles kommunikasjon- og strømforsyningsløsning som dronen eller «stand alone» løsning hvor man benytter ekstern kommunikasjon og integrert batteri.

Når det gjelder selve operasjonene av dronen har Scanmatic levert programvare som er integrert med dronesystemet eller andre overvåkingssystemer. Dette er mulig pga av systemets åpne og modulære oppbygging. Det er også fullt mulig å få til løsninger hvor man kan «streame» live video og måledata inn til et sentralt sted som f.eks et beredskaps-rom uavhengig av lokasjonen til droneoperatøren.