Om Scanmatic In Situ

Volue In Situ AB ingår tillsammans med två andra avdelningar i Volue Industrial IoT AS.

Vi på Volue In Situ AB är idag av 13 stycken anställda, fördelade på tre kontor:

Huvudkontor i Åkersberga, norr om Stockholm, med ledning, ingenjörer, och säljare. Kontor i Ockelbo, med ingenjörer, säljare och produktion samt ett säljkontor Skellefteå.

Volue In Situ hette tidigare Scanmatic In Situ och startade sin expansion i Sverige år 2012, då som ett enmans säljkontor. Bolaget, som är helägt av Scanmatic AS, hette då Scanmatic Environmental Technology AB. Under åren expanderade vi och växte vår verksamhet i Sverige. År 2019 sammanslogs bolagen Scanmatic Environmental Technology AB och In Situ Instruments AB, och blev Scanmatic In Situ AB.

Moderbolaget Volue Industrial IoT AS har i dag 51 anställda och en årlig omsättning på ca. 110 MNOK. Företaget har huvudkontor på Krøgenes, precis utanför Arendal på norska sydkusten.

Volue Denmark Aps, som tidigare hette Meventus Aps, blev uppköpt av Volue år 2020. Företaget erbjuder instrumentering och automation inom bl.a. vind-industrin.

Dotterbolaget Volue Instrument Technology AS (tidigare ITAS) har i dag 7 anställda och finns i Ås, utanför Oslo. Deras kunder är bland andra Meteorologisk institutt, forskningsaktörer, och havsbruksnäringen.

 

Etablerat år 1971

Volue Industrial IoT AS (f.d. Scanmatic Norge) har sedan etableringen år 1971 fokuserat på utveckling och leverans av produkter och system inom industriell instrumentering, övervakning, och kontrollsystem till kunder inom samhällsteknik, försvar, offshore, och förnybar energi.

Volue Industrial IoT AS använder spetskompetens inom sensorteknologi, databehandling, och datakommunikation för att designa och leverera instrumenterings- och kommunikationslösningar. En typisk Scanmatic-leverans är ett robust industriellt system designat för hög tillförlitlighet och lång livstid i krävande miljöer, ofta utomhus. Våra lösningar är baserade på öppna standarder och består ofta av en blandning av produkter från leverantörer och egna produkter samt egenutvecklad mjukvara.

Vi tar gärna totalansvar för systemdesign, utveckling, dokumentation, installation, driftssättning och regelbundet underhåll. Vi erbjuder service- och underhållsavtal med garanterade svarstider där vi till viss del även kan överta driftsansvaret. Vi har utsedda team som regelbundet utför underhåll för våra kunder.

Volue Industrial IoT AS ingår i det nybildade green-tech koncernen Volue AS ett digitalteknologiskt företag som bidrar till den pågående övergången till en hållbar europeisk energimarknad. Vi gör detta genom att öka värdet på kraftproduktion och handel samt genom att möjliggöra tillströmning av mer hållbar energi samtidigt som vi garanterar en stabil distribution av energi. Volues ägare är Arendals Fossekompani – det näst äldsta bolaget på Oslobörsen, etablerat 1896.

Kontakta oss

Sälj och affärsutveckling

Anders Bergdahl
anders.bergdahl@volue.com
+46 72 552 76 39

Sälj och affärsutveckling

Björn Östberg
bjorn.ostberg@volue.com
+46 70 58 11 267

Sälj och affärsutveckling

Fredrik Brännström
fredrik.brannstrom@volue.com
+46 70 673 68 89

Verkställande direktör

Johan Lindh
johan.lindh@volue.com
+46 73 096 52 40

Ta gärna kontakt med en av våra säljare om du vill ha mer information om Scanmatic in Situ och våra lösningar.