Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och beskriver vilken information vi samlar in om våra kunder, leverantörer, partners och om besökare på våra webbplatser och sociala medier. Dessutom hur och varför vi samlar in och använder information och hur vi skyddar våra kunders rättigheter och reglerna i dataskyddslagstiftningen.

Insamling, lagring, sammanställning och annan behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen. Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Den svenska dataskyddsmyndigheten övervakar lagen. Personuppgifter är information som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, bostadsadress och e-postadress. Du som kund kan lita på att vi skyddar din integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Ansvar

Scanmatic In Situ AB med org.nr 556919–6784 är registeransvarig för behandling av personuppgifter. Detta ansvar innebär instansen som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den registeransvarige som ansvarar för att ta hand om personuppgifter i enlighet med lagen.

Typer av personuppgifter

Vi samlar bara in och lagrar uppgifter som du frivilligt lämnar till oss, till exempel genom inköp och försäljning av produkter och lösningar, besök på mässor, deltagande i evenemang eller andra förfrågningar i samband med vår verksamhet.

Information som vi samlar in och lagrar är endast relaterad till din yrkesroll och behandlar företagsinformation, och dina kontaktuppgifter som ditt namn, avdelning, titel, telefonnummer och e-postadresser.

Informationen lagras i VISMA PM som är företagets CRM-system.

Dessutom lagras relevant e-post eller skriftlig kommunikation som vi tar emot från dig.

Vid köp och handel kommer information också att kopplas till vårt affärssystem (Visma Business) där kontaktuppgifter är kopplade till order, artikel, fakturainformation. Visma Business körs också på egna lokala servrar.

Syftet

Information som lagras används endast för att hantera din professionella kundrelation. Detta inkluderar korrespondens i en försäljningsfas, hantering av inköp och försäljning inklusive varuleveranser och fakturering, samt avsändning av professionell och användbar information om företaget och relevanta produkter och lösningar.

Lagring

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i avsnittet ovan eller för att uppfylla vissa juridiska krav. Det innebär att lagringstiden för olika typer av information kan variera. Bokföringslagen innebär att fakturauppgifter ska lagras i minst 5 år. Vi måste lagra dina kontaktuppgifter så länge du är kund hos oss (och under en viss period efter detta, bland annat för att ge dig bästa möjliga service om du väljer att återvända till oss), medan vi för andra typer av information (t.ex. e-post) kan ha ett kortare lagringsbehov.

Information

Företag i Scanmatic-koncernen är både leverantör, kund och partner till delar av vår verksamhet och våra tjänster. Relevant information delas därför för användning för samma ändamål som beskrivs ovan.

Vissa tredje partsföretag utför också tjänster för vår räkning. Sådana tredje parter beviljas tillgång till relevant information för användning för samma ändamål som beskrivs ovan.

Vi ingår skriftliga avtal med tredje part som vi delar information med och ställer tydliga krav för att följa gällande dataskyddslagar, inklusive informationssäkerhetskrav.

I den utsträckning som krävs enligt lag eller rättsligt beslut eller nödvändigt för utredning av eventuella brott mot vår verksamhet, kan relevant information lämnas ut till offentliga myndigheter eller andra förmånstagare. 

Informationsskydd

Vi arbetar systematiskt för att säkerställa informationssäkerhet. Vi har vidtagit nödvändiga tekniska, organisatoriska och fysiska åtgärder mot obehörig åtkomst och användning.

I samband med omorganisation, omstrukturering, fusion, försäljning eller annan överföring av tillgångar överför vi information, inklusive personuppgifter, förutsatt att mottagaren samtycker till att respektera dina personuppgifter på ett sätt som är i kompatibla med vår integritetspolicy.

Cookies och webbfyrar

När du besöker våra webbplatser upptäcker vi automatiskt cookies, webbfyrar och IP-adresser.

Cookies är små datafiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser och tjänster på internet. En webbfyr (pixeltagg) är en osynlig tagg som placeras på vissa webbsidor.

Vi använder cookies, bland annat för att mäta trafiken på vår hemsida och få information om vilka delar av vår webbplats som är mest besökta vid vilka tidpunkter, hur besökare navigerar på webbplatsen och varaktigheten av besökta. Huvudsyftet med detta är att säkerställa och förbättra webbplatsens prestanda och funktionalitet.

Länkar till webbplatser och tjänster

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra. Scanmatic In Situ AB ansvarar inte för sådana externa webbplatser.

Scanmatic finns på sociala medier (facebook, linkedIn), men det finns ingen koppling mellan aktivitet på dessa och registrering av personuppgifter.

Tillgång och radering

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dem till.

Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är helt fel eller felaktiga.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in och vi behöver inte längre dem för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter)

Om du anser att vi inte följer dina rättigheter har du möjlighet att klaga direkt till oss eller till den svenska dataskyddsmyndigheten.

Kontaktinformation

För frågor om sekretesspolicyn eller användning av personlig information, cookies eller liknande teknik, vänligen kontakta oss på e-postadressen alla.se@scanmatic.com

Du kan också använda följande kontaktinformation:

Scanmatic In Situ AB

Smedbyvägen 8
SE-184 32 Åkersberga

Telefon: +46 73 096 52 40

Kontakta oss

Sälj och affärsutveckling

Anders Bergdahl
anders.bergdahl@volue.com
+46 72 552 76 39

Sälj och affärsutveckling

Haris Omedi
haris.omedi@volue.com
+46 73 842 69 63

Ta gärna kontakt med en av våra säljare om du vill ha mer information om Volue in Situ och våra lösningar.