Automatiske meteorologistasjoner

​Ansökan

När flera statliga aktörer gick samman för att utveckla ett specialanpassat stationsnät med flera nya väderstationer i definierade regioner valdes Scanmatic att leverera väderstationerna. Stationerna uppfyller alla relevanta krav från WMO och Meteorologiska institutet. Det är väderstationer som kommer att täcka behov främst i bergsområden.

Teknologi

Stationerna består av en fältstation eller datalogger som är utrustad med ett antal sensorer. Lösningen drivs från nätspänning eller från en solpanel. Ett reservbatteri ingår också. Lösningen kommunicerar med en datainsamlingslösning över olika kommunikationsmedia. Exempel på kommunikationsmedier är mobil, radio och satellit.

Aktuella mätningar för en meteorologisk station är:

  • Lufttryck
  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Vindstyrka
  • Vindriktning
  • Vindby
  • Regn
  • Snödjup
  • Solstrålning

Scanmatic levererar även integrerade stationer där flera parametrar mäts i en integrerad sensorenhet. En sådan station används på platser där det inte finns något krav på att alla krav från WMO och Meteorologiska institutet ska följas.

På platser där nätspänning finns är sensorerna försedda med värmeelement för att förhindra is och snö från att byggas upp på dem.