Miljö

Nätverk och nätverkstopologi

Ansökan Scanmatic levererar kompletta industriella nätverk och nätverkstopologier för olika lösningar och behov. Nätverken är byggda utifrån givna

Datainsamlingslösningar

Ansökan Scanmatic erbjuder ett brett utbud av datainsamlingslösningar som används i många olika applikationer. Lösningarna består vanligtvis av

Fiskodling

Scanmatic använder spetskompetens inom sensorteknik, databehandling och datakommunikation för att designa och leverera instrument- och kommunikationslösningar för fiskeri-

Väderstationer

Ansökan Vägverket har idag ca. 300 väderstationer levererade av Scanmatic, längs vägnätet i Norge. Observationsdata från dessa väderstationer

Miljöövervakning

Ansökan Scanmatic har under många år levererat stationer för miljöövervakning till användare i hemlandet och utomlands. Leveranserna levereras

Kameraövervakning

Ansökan Nödföreskrifterna ställer hårda krav på inbrottsskydd, övervakning och larm för kritiska enheter (klass 3-objekt) i strömförsörjningen. För

Hydrologistationer

Ansökan Scanmatic har under många år levererat hydrologistationer till slutanvändare i Norge och utomlands, inklusive Norges vattenressurs- och

Grundvattenmätningar

Ansökan Grundvatten är vatten i den mättade zonen under markytan, det vill säga i den del av marken