Offshore

Nätverk och nätverkstopologi

Ansökan Scanmatic levererar kompletta industriella nätverk och nätverkstopologier för olika lösningar och behov. Nätverken är byggda utifrån givna

Datainsamlingslösningar

Ansökan Scanmatic erbjuder ett brett utbud av datainsamlingslösningar som används i många olika applikationer. Lösningarna består vanligtvis av

Fiskodling

Scanmatic använder spetskompetens inom sensorteknik, databehandling och datakommunikation för att designa och leverera instrument- och kommunikationslösningar för fiskeri-