Kontroll av ljus och trafikbommar

Ansökan

Scanmatic har god erfarenhet av belysningssystem och trafikbomsystem, främst för transporter. Vi levererar olika typer av operativsystem. W levererar kundanpassade och standardiserade lösningar.

Teknologi

Ett belysningssystem ska kunna hantera säker drift, speciellt längs vägar. Ljusmätare med redundanta lösningar används ofta. Justering av belysningseffekten kan antingen styras steglöst över den bussbaserade lösningen, eller traditionellt via stegbaserade lösningar. Lokal kontrollpanel och fjärrkontroll kan anpassas till önskat gränssnitt. Ett trafikledningssystem vid vägkanten ska kunna hantera nödsituationer på ett säkert sätt. Låsning med varningsljus och spärröglor för främre och bakre barriärdetektering ska förhindra oförutsedda kollisioner med barriärarmar. Säkerhetsfunktioner anpassade till bomsystemet är noggrant testade enligt deras egna rutiner före idrifttagning. Fjärrstyrning och övervakning av trafikbarriärsystem kan implementeras i ett funktionsfärdigt HMI-gränssnitt enligt användarspecifikationer.