Grön lucka kontroll

Ansökan

Scanmatic levererar ”gröna” luckkontroller till vattenkraftverk. Det här är reglage som används på platser med begränsad infrastruktur, d.v.s. ingen nätspänning tillgänglig och där man inte vill sätta upp dieselgeneratorer för att driva luckor eller ventiler. Lösningarna baseras vanligtvis på en IED, som är utrustad med nödvändig utrustning och digital IO. Kontrollen kombineras ofta med vattenståndsmätningar. Styrningen används ofta för befintliga luckor som manövrerats manuellt vid behov. Givare för luckläge och ändstopp ingår ofta på den lucka som ska automatiseras. Reglaget är galvaniskt separerat från själva luckan så att den inte påverkas när motorn startas och stoppas. Nödvändig förregling ingår i både hårdvara och mjukvara.

Teknologi

Luckan kan styras lokalt eller från driftcentralen. Driftcentralen skickar börvärden till kontrollen. Reglaget flyttar luckan till önskat börvärde enligt önskade regler och rapporterar även luckans status. Lokala larm från t.ex. strömförsörjning kommer att överföras till driftcentralen. Mätningar kommer också att överföras till driftcentralen på samma sätt. Styrningen kommunicerar med driftcentralen via olika kommunikationslösningar inklusive nätverk, fiber, koppar, mobil och radio. Luckan drivs vanligtvis från en DC-motor. Motorn kopplas till luckan, via en växellåda, kopplad till befintlig vev/ratt som har använts för att justera luckan manuellt. Ett lokalt användargränssnitt baserat på tryckkänsliga grafiska skärmar eller via ett klassiskt gränssnitt baserat på strömbrytare och lampor ingår ofta. Styrenheten kommunicerar med driftcentralen via standardprotokoll som t.ex. IEC-101/104 eller via datainsamlingssystemet (Hidacs/H2) med proprietära protokoll beroende på vilken IED som används. Lösningarna drivs av en strömförsörjningslösning baserad på en kombination av solpanel, vindturbin och batteribank. Denna lösning är dimensionerad utifrån hur ofta och hur länge luckan ska kunna manövreras. I vissa fall medföljer en separat batteriladdare för anslutning av en mobil enhet för laddning av batteribanken, om batteribanken är urladdad. Batteribanken är skyddad mot djupurladdning.