HydMet 2024 sammanfattad

Den 29 och 30 maj arrangerade Scanmatic HydMet 2024, ett fackseminarium inom instrumentering för hydrologi och meteorologi (HydMet). Målgruppen är kunder och samarbetspartners som arbetar med distribuerade sensornätverk för insamling av hydrologiska och meteorologiska data.

Exempel på deltagare är:

  • Producenter av förnybar energi, såsom vatten-, vind- och solkraft
  • Institut och tillsynsmyndigheter som DNMI, SMHI, DMI, NVE och Statens Strålevern
  • Leverantörer och samarbetspartners

Scanmatic har arrangerat detta seminarium årligen i mer än 30 år under namnet ”Användardagar”, främst riktat mot kraftproduktion. Syftet med att byta namn till HydMet har varit att ändra fokus från kund-/användargrupp till teknik, för att skapa en arena för alla som har nytta av och intresse för att dela kompetens och erfarenheter inom utveckling, etablering och drift av distribuerade HydMet-sensornätverk.

Årets HydMet 2024 samlade 50 inspirerade deltagare från branschen, utöver 10 interna Scanmatic-medarbetare som både var värdar och deltagare.

Seminariet pågick som vanligt under två hela dagar. Programmet var akademiskt intensivt med totalt 15 inspirerande presentationer, avbrutna av en trevlig och viktig social del på eftermiddagen och kvällen dag 1.

Årets deltagare kom från följande sektorer och var representerade av:

  • Producenter av förnybar energi: Eviny, FBR, Hafslund, Helgeland Kraft, Hydro, Kraftia, SFE, Skagerak, Skellefteälven, Statkraft, Statkraft Sverige, Vest-Telemark Kraftlag, Vattenfall, Vattenregleringsföretagen, Å Energi.
  • Observation och forskning: NVE, Meteorologisk Institutt, SMHI.
  • Partners: AUMA, Campbell Scientific, Ott Hydromet, Skred AS.

Fackligt Innehåll

Under de första åren efter att konferensen etablerades valdes en programkommitté med medlemmar från deltagande företag och värdskapet. Under de senaste åren har vi av praktiska skäl gått bort från detta, och Scanmatic har själva tagit fullt ansvar för programmet och rekrytering av bidragsgivare. Naturligtvis med öppna öron för önskemål och feedback från deltagarna.

Höjdpunkterna i årets program (dvs de externa bidragen) inkluderade:

Tema

Av och med

Utfasning av 2G – Projekt Thunder

NVE

Tidigt varningssystem för översvämningar

Ott

Elektriska ställdon för luckor och ventiler

AUMA

Artificiell Intelligens

Visible

Tekniker för mätning av vattenekvivalent i snö (SWE)

VRF

Förtätning av mätpunkter / IoT i vattendrag

Å Energi

Instrumentering av Alta-dammen

Statkraft

Redundant kommunikation – Erfarenheter efter extremvädret Hans

Hafslund

Cyberattacken mot Volue

Volue

Erfarenhet av användning av fiberbojar i vattenståndsmätning

Eviny

Extremvädret Hans

Met. Institutt

Dessutom presenterade Scanmatic om produktnyheter, säker datainsamling och mobila strömförsörjningar.

Utvärdering

Som traditionen bjuder krävdes alla externa deltagare att fylla i ett anonymt utvärderingsformulär innan de fick lämna arrangemanget, vilket resulterade i nära 100 % deltagande.

Feedbacken var utmärkt. Den totala sannolikheten för att årets deltagare skulle rekommendera arrangemanget till en kollega (Net Promoter Score – NPS) var 9,72 på en skala från 1-10.

Innehåll (program), organisering från arrangören, ämnesrelevans, talare, socialt arrangemang och mat och dryck fick också mycket höga betyg.

Områden för förbättring som noterades inkluderar lokalen, akustik, luftkvalitet och underlättande av aktivt deltagande från publiken, men även här var nöjdheten mycket hög.

Framtida Väg

Vår ambition är att fortsätta att positionera HydMet som ett fackseminarium med målet att samla branschen på en lärande arena för kompetens- och erfarenhetsutbyte. Årets konferens är den största hittills, och vi tror att det är lämpligt att planera för ytterligare tillväxt i antalet deltagare. Det är inte ett mål att bli så stor som möjligt, men för att säkerställa relevans och kvalitet tror vi att 50-100 deltagare är ett rimligt mål. Detta innebär sannolikt att vi behöver söka andra faciliteter än Scanmatics lokaler, åtminstone för delar av arrangemanget.

Deltagarutvärderingen ger oss god insikt, men vi är också mycket intresserade av input från andra intressenter som seminariet kan vara relevant för, eller kan göras mer relevant för, utan att kompromissa med huvudmålgruppen.

Exempel inkluderar Statens Vegvesen med Vegvær, DSA – Direktoratet Statens Strålevern och Atomsäkerhet, Kystverket, Kartverket och länsstyrelser och kommuner, eller alla som driver distribuerade sensornätverk för övervakning av väder, klimat, hydrologi och miljöparametrar.

Kontakta oss gärna med input och förslag.

Planeringen för HydMet 2025 är igång. Baserat på nämnda deltagarutvärdering är majoriteten ganska överens om att sen vår/tidig sommar är bästa tiden för samlingen, så vi siktar på slutet av maj eller början av juni 2025.

Allteftersom beslut fattas och planer materialiseras kommer seminariets nya hemsida www.hydmet.com att uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad!