Lifeboat Navigation Assistant (LNA)

Ansökan

LNA är ett navigeringshjälpmedel för livbåtar för att göra evakuering av livbåt säkrare och påverkas inte av yttre faktorer som dålig sikt och svåra väderförhållanden. LNA utvecklades ursprungligen för både fritt fallande och konventionella livbåtar.

Produkten finns både som ett rent navigationsinstrument som ger livbåten visuell hjälp att styra i en säker riktning efter evakuering, och som ett komplett system med integrerad autopilot som ger helautomatisk säker evakuering.

LNA:n innehåller sensorer som ”låser” och visar den säkra riktningen för evakuering i en intuitiv och tydlig display centralt placerad på livbåtens instrumentbräda. Displayen visar hela tiden den förprogrammerade säkra evakueringsriktningen tillsammans med livbåtens faktiska kurs så att piloten kan styra livbåten bort från installationen genom att endast följa instruktionerna som visas på displayen. Med ett komplett ”LNA med AES”-system som bland annat har ett elektrohydrauliskt styrsystem med automatisk utrymningsfunktion (autopilot) sker evakueringen helautomatiskt.

Teknologi

Systemet är baserat på ett mycket noggrant sensorpaket bestående av 3 solid state gyron och 3 accelerometrar som tillsammans upprätthåller en exakt riktningsreferens och beräknar avvikelsen mellan referensen och den verkliga kursen. Denna avvikelse visas i displayen vid förarsätet och utgör den kontrollavvikelse som matas in i autopilotalgoritmen i helautomatisk version. Systemet är väsentlig säkerhetsutrustning utvecklad av Scanmatic i nära samarbete med Statoil (numera Equinor). LNA är installerat och opererar i mer än 250 livbåtar på norska kontinentalsockeln i Nordsjön.