MPS – Multi Positioning System

Ansökan

MPS är ett positioneringssystem med hög precision för användning inom test och kalibrering av positionerings- och navigationssystem. Systemet hittar även tillämpningar inom konstruktionsövervakning av stora konstruktioner som t.ex. fiskodlingar osv.

Teknologi

MPS är baserat på GNSS-moduler med hög precision och använder RTK för att uppnå noggrannhet på centimeternivå. Den har stöd för alla större GNSS-system; GPS, Glonass, Galileo och BeiDou. För att logga kurs, pitch och roll används en enhet med 4 GNSS-moduler och 4 antenner. Ett system kan bestå av upp till 10 enheter som kommunicerar via tillhörande radioenhet. Med GNSS-mottagare inbyggd i huvudenheten. Alla enheter har lokal lagring av position upp till 20 gånger per sekund och sänder samtidigt sin egen position till alla andra enheter i systemet via radio. En separat PC-applikation kan logga positionen för alla enheter via Ethernet och plotta dessa på kartan.