Nätverk och nätverkstopologi

Ansökan

Scanmatic levererar kompletta industriella nätverk och nätverkstopologier för olika lösningar och behov. Nätverken är byggda utifrån givna specifikationer och kan innebära planering, konfigurering, testning och driftsättning.

Teknologi

Scanmatic kan anpassa många olika nätverkslösningar och använder ofta lösningar med redundans.
Säkerhet och stabilitet är viktiga faktorer när man utformar ett industriellt nätverk.  

Ethernet och optisk fiber används ofta för kommunikation i nätverket, men vi kan även leverera nätverk för kommunikation via satellit, radio etc. Vi använder de flesta standardiserade kommunikationsprotokoll.

Nätverket genomgår testning och dokumentation med tillhörande nätverkstopologi innan det anpassas till slutanvändaren.