SMIO-moduler för SM5059

SMIO-moduler används för att öka kapaciteten på I/O i fältstationer, t.ex. SM5049 eller SM5059. SMIO-modulerna finns i flera varianter och detta gör det möjligt att anpassa systemet efter kundens behov.

Följande moduler är tillgängliga:

 • SMIO SM7552 analoga ingångar mA
  • 4 x högprecision 0-20 mA strömmätning
  • 4 x låg precision –5 – +30V spänningsmätning
  • Intern temperatur

 • SMIO SM7553 analoga ingångar V
  • 4 x högprecision 0-2 500V spänningsmätning
  • 4 x låg precision –5 – +30V spänningsmätning
  • Intern temperatur

 • SMIO SM7554 analoga ingångar mA och halvbrygga
  • 2 x högprecision 0-20 mA strömmätning
  • 2 x högprecisionshalvbrygga
  • 2 x låg precision –5 – +30V spänningsmätning
  • Intern temperatur

 • SMIO SM7555 digitala ingångar
  • 12 x isolerade digitala ingångar
  • Intern temperatur

 • SMIO SM7556 digitala utgångar
  • 12 x isolerade digitala utgångar
  • Intern temperatur

 • SMIO SM7557 analog ingång RTD
  • 1 x analog RTD-mätning
  • Intern temperatur

SMIO-modulerna ansluts till fältstationen via SMIO-bussen (RS485). Adressering och identifiering av de olika modulerna sker automatiskt. Varje modul har ett unikt ID som fältstationen detekterar. Detta ID tillsammans med modultypsinformation gör att fältstationen automatiskt kan hålla reda på vilka moduler som finns på bussen vid varje given tidpunkt. Den fysiska anslutningen sker via en 5-polig busskontakt. Antalet busskontakter kan utökas efter behov.