Undervattensakustik

Hydroakustikapplikation

Scanmatic har sedan etableringen 1971 levererat högteknologiska lösningar inom undervattensakustik, även kallad hydroakustik. Hydroakustik är studiet av undervattensljud och för Scanmatic handlar det om att hitta innovativa lösningar av hög teknisk kvalitet för inspelning, analys, signalbehandling och överföring av undervattensljud, och olika kombinationer av dessa. Huvuddelen av Scanmatics hydroakustiska leveranser fokuserar på olika sätt att simulera ljud från marina fartyg och ekolod i vatten, samt system för ljudinspelning under vattnet. Kunderna inom detta marknadssegment tillhör ofta såväl försvars- som forsknings- och undervisningsinstitutioner. Scanmatic skräddarsyr eller anpassar ofta leveranserna efter kundens behov.

Ekolodstest och träning

Scanmatic har levererat ett antal system för aktiv och passiv ekolodstestning. Vid ett aktivt ekolodstest returnerar systemet ett eko av en mottagen ekolodspuls i vattnet, med en operatörsvald tidsfördröjning och eventuellt valfria tilläggseffekter såsom Dopplerskifte, högdagrar och/eller ändrad målstyrka. Tidsfördröjning simulerar avståndet mellan ekolod och undervattensmål (t.ex. en ubåt), Dopplerskifte (frekvensförändring) simulerar hastighet och högdagrar simulerar målets fysiska formfaktor. I ett passivt ekolodstest sänds ett självvalt ljud ut i vattnet, till exempel bredbandsbrus som kommer att simulera signaturljudet från ett fartyg. Ett användningsområde för detta är att imitera propellerljud eller ekolodspulser från ett fartygsmonterat aktivt ekolod. Mer information om ekolodets testlägen finns på den här länken.

Scanmatic levererar även system för att göra rena ljudinspelningar i vatten för övervakning och analys.

Bakgrund och exempel på leveranser

1989 vann Scanmatic ett stort kontrakt med NATO FORACS för att leverera kompletta bottenfasta testanläggningar för ekolodstestning vid deras anläggningar på Kreta och Norge. Denna fasta installation kallas UAST (Underwater Acoustic Simulated Target System) och består av flera utplacerade akustiska sändare/mottagare på havets botten som kan ta emot och sända ljudsignaler. Transceivrarna är kopplade med speciella undervattenskablar till en landbaserad station. Kärntekniken i de levererade systemen är robust och fortfarande i drift efter nästan 30 år!

Som en fortsättning på det arbetet utvecklade Scanmatic bland annat SONTAS (manövrerad från fartyg eller docka), SONCAT (flytande boj) och STM (modul i rörliga undervattensfarkoster). Detta är mindre transportabla system som regelbundet används för att testa och kalibrera ekolod för ubåtsjakt och minröjning, samt för att träna ekolodsoperatörer genom att simulera ekon från t.ex. en specifik typ av ubåt eller en inkommande torped. LF-300 är ett fartygsstyrt system med ett utökat frekvensområde. SONRAS är en boj för att lyssna, spela in och analysera ljud i vatten, medan VLA är ett fartygsdrivet lyssningssystem med inspelningar från 4 hydrofoner utspridda över ett djup av 200 meter.

Ny kärnplattform

Scanmatic investerar aktivt i vidareutveckling och ständig förbättring av kärnteknologin. Under 2018/2019 utvecklade Scanmatic Sonar3 som är den senaste generationens toppmoderna process- och DSP-elektronikenhet för hydroakustikprodukter. Sonar3 ger nya möjligheter för digital signalbehandling i realtid (DSP), och har en ljudkvalitet som har förbättrats många gånger, bl.a. genom snabbare samplingshastighet och bättre ljudupplösning (bitdjup). Plattformen är Linux-baserad och använder FPGA som en central del av signalbehandlingen. Den nya plattformen har redan använts i flera leveranser, bland annat en ny SONCAT till Norwegian Defence Research Institute (FFI).

Teknologi

Aktuella koncept:

Aktuella produkter: