Volue Industrial IoT blir Scanmatic

När vi skapade Volue 2020 omdöptes Scanmatic till Volue Industrial IoT och integrerades i den gemensamma operativa modellen för Volue ASA.

3 år som en integrerad del av Volue har tillfört stort värde vad gäller strategisk utveckling och organisatorisk effektivisering. Men vi har också sett utmaningar med att vara den enda HW-orienterade divisionen i Volue-organisationen.

Strategiska överväganden i höst har kommit fram till att outnyttjad potential för våra kunder och verksamhet bättre eftersträvas som ett självständigt dotterbolag, snarare än som en starkt integrerad del av Volue.

Från 2024-01-01 kommer Volue Industrial IoT därför att omprofileras tillbaka till Scanmatic

För våra kunder och intressenter kommer detta att innebära:

  • Företaget kommer att byta namn till Scanmatic AS
  • I Sverige kommer företagsnamnet att ändras från Volue Insitu AB till Scanmatic Sverige AB
  • Företags-ID och andra registreringar förblir desamma
  • Företagets webbplats kommer att vara www.scanmatic.com
  • Alla våra högkvalificerade medarbetare kommer att kvarstå i sina nuvarande befattningar och funktioner
  • Alla e-postadresser kommer att ändras från @volue.com till @scanmatic.com
  • För platser, postadresser, bankkonton etc. ändras endast företagsnamnet
  • Ägandet förblir oförändrat. Bolaget kommer fortfarande att vara ett helägt dotterbolag till Volue ASA

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer.

Vänliga hälsningar

 

Kim Steinsland  | VD |  kim.steinsland@scanmatic.com  |  Mob: +47 911 10 826

 

Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal, Norway  |  Tel: +47 37 05 95 00  company@scanmatic.com  |  www.scanmatic.com