Vatten- och avloppsövervakning

Ansökan

Det har efter hand blivit mycket användbart och viktigt för kommuner att ha kontroll över vatten och avlopp. Scanmatic tillhandahåller system för både styrning och övervakning av sådana system. Styrskåp för dräneringsskum har installerats samt styrskåp med fördelad I/O för övervakning av rörbrottsventil, reglerventil, flödesmätare och tryckmätare vid flera pumpstationer

Teknologi

Scanmatic AS har erfarenhet av ledning, reglering och övervakning. Vi designade och producerade styrskåpen och programmerade PLC:n. Scanmatic ansvarar även för installationen av styrskåpen vid pumpstationen. Olika typer av magnetventiler från kända tillverkare har använts. Dessa regleras av PLC med tryckgivare som referens. PLC är programmerad av Scanmatic och kommunicerar med befintliga PLC:er vid pumpstationen via Modbus TCP. PLC:n innehåller även HMI-bilder som visar en översikt över vattenförbrukningen i andra zoner i kommunen