Havbruk

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen.
Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi leverer et bredt spekter av løsninger og tjenester innen produktutvikling, systemintegrasjon, SCADA-systemer, styringssystemer, datakommunikasjon og datainnsamling.

Aktuelle leveranser innen Havbruk:
• Overvåkingssystemer
• Datainnsamling og kommunikasjon
• Kontrollsystemer
• Værstasjoner
• Temperatur, luftfuktighet, lufttrykk
• Lysmålinger
• Vannkvalitetsmålinger
• Vannstrømmålinger
• Gyroer, akselerometre, inklinometre
• Lastmålinger av forankringsliner
• Måling av vinkel, dybde og bevegelse på forankringsliner og undervannsstrukturer
• Kamerasystemer over og under vann
• PLS-programmering
• Regulatorer
• Tavlebygging
• Installasjon

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.
Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.