H2 og H2 Cloud

Applikasjonen

H2 er et generelt datainnsamlingssystem som, i tillegg til våre egne stasjoner, også støtter innsamling fra andre dataloggere. Et bredt spekter av protokoller, både standardiserte og proprietære, støttes. Data lagres i en åpen SQL-database og kan vises i en nettbasert presentasjonsmodul eller videresendes til overordnede systemer (f.eks. driftssentre) på standardprotokoller eller filformater.

Teknologi

H2 kjører som en tjeneste på alle moderne Windows-plattformer og har nettbaserte administrasjons- og presentasjonsverktøy. For enkel tilgang til innsamlet data fra tredjepartsverktøy finnes det en godt dokumentert RestAPI samt et SignalR-grensesnitt. For tilgangskontroll til stasjoner og data benyttes brukergrupper og stasjonsgrupper. En brukergruppe kan kun ha tilgang til utvalgte stasjoner og det er også mulig å begrense tilgangen til individuelle målinger til utvalgte brukergrupper. H2 har en egen modul for beregning av nye måleverdier basert på innsamlede data. Dette kan for eksempel gjøres. være omregning mellom ulike enheter eller beregning av vannføring fra vannstand. Varsling av hendelser basert på bl.a. Grenseverdier kan gjøres via mail og SMS.

Datainnsamling

Scanmatic tilbyr et bredt spekter av datainnsamlingsløsninger som brukes i ulike applikasjoner i energiindustrien. Løsningene består vanligvis av en eller flere dataloggere og en rekke sensorer som måler ulike parametere. I tillegg kommer et datainnsamlingssystem som samler inn data fra de ulike datainnsamlingsenhetene. Datainnsamlingssystemet kan være frittstående eller koblet til SCADA eller andre toppsystemer.

Leverandøruavhengig

Scanmatic er en leverandøravhengig systemintegrator som tilbyr både proprietære dataloggere og datainnsamlingsenheter fra andre leverandører for å gi den beste løsningen for brukeren. Det finnes forskjellige typer datainnsamlingsenheter, og noen relevante enheter er vist nedenfor:

  • Dataloggere
  • Feltstasjoner / IED (Intelligent Electronic Device)
  • RTU
  • PLS
  • Industri-PC’er
  • IO-controllere

Datainnsamlingsenheten kommuniserer med et datainnsamlingssystem eller med et toppsystem f.eks. SCADA. Kommunikasjon foregår vanligvis over klassiske serielle grensesnitt som RS232, RS485 eller RS422 eller pakkebaserte grensesnitt som Ethernet. Kommunikasjonsprotokollen som brukes er vanligvis en standardprotokoll som f.eks. IEC 101/104. Proprietære protokoller brukes ofte mellom datainnsamlingssystemet og datainnsamlingsenheten. Standard kommunikasjonsprotokoller brukes vanligvis mellom datainnsamlingsenheten og andre toppsystemer som SCADA. TCP/IP, Modbus eller IEC-101/104. Løsningen håndterer nåverdier og historiske verdier, meldinger og kommandoer. Målingene lagres lokalt i datainnsamlingsenheten før de regelmessig overføres til datainnsamlingssystemet. Datainnsamlingssystemet støtter både regelmessig avhør av data og spontan innsending av data. Datainnsamlingssystemet synkroniserer datainnsamlingsenhetene slik at alle enhetene har en felles tidsforståelse. Sensorene kobles til datainnsamlingsenheten ved hjelp av analoge grensesnitt som 4-20 mA sløyfer, eller digitale grensesnitt som Modbus eller SDI-12. Ulike proprietære protokoller (ASCII) mellom sensor og datainnsamlingsenhet brukes også ofte. Det er også støtte for digitale innganger og digitale utganger for styring av eksternt utstyr og for overføring av meldinger og kommandoer med eksisterende utstyr. Løsningen strømforsyninger fra en eller flere strømkilder f.eks. nettspenning og batteri eller solcellepanel og batteri. Utstyret monteres i et skap eller annen pakke tilpasset miljøet som skal brukes.