H2 och H2 Cloud

Applikasjonen

Ansökan H2 är ett generellt datainsamlingssystem som, förutom Scanmatics egna stationer, även stödjer insamlingen från andra dataloggrar. Ett brett utbud av protokoll, både standardiserade och proprietära, stöds. Data lagras i en öppen SQL-databas och kan visas i en webbaserad presentationsmodul eller vidarebefordras till överordnade system (t.ex. driftcentraler) på standardprotokoll eller filformat.

Teknologi

Teknologi H2 körs som en tjänst på alla moderna Windows-plattformar och har webbaserade hanterings- och presentationsverktyg. För enkel åtkomst till insamlad data från tredjepartsverktyg finns en väldokumenterad RestAPI samt ett SignalR-gränssnitt. För åtkomstkontroll till stationer och data används användargrupper och stationsgrupper. En användargrupp kan endast ha tillgång till utvalda stationer och det är även möjligt att begränsa åtkomsten till enskilda mätningar till utvalda användargrupper. H2 har en egen modul för att beräkna nya mätvärden baserat på insamlad data. Detta kan göras t.ex. vara omräkning mellan olika enheter eller beräkning av vattenflöde från vattennivå. Anmälan om händelser utifrån t.ex. Gränsvärden kan göras via mail och SMS.

Datainsamlingslösning

Scanmatic erbjuder ett brett utbud av datainsamlingslösningar som används i olika applikationer inom energibranschen. Lösningarna består vanligtvis av en eller flera dataloggrar och ett antal sensorer som mäter olika parametrar. Dessutom finns ett datainsamlingssystem som samlar in data från de olika datainsamlingsenheterna. Datainsamlingssystemet kan vara fristående eller kopplat till SCADA eller andra toppsystem. ​

Leverantörsoberoende

Scanmatic är en leverantörsoberoende systemintegratör som erbjuder både proprietära dataloggrar och datainsamlingsenheter från andra leverantörer för att tillhandahålla den bästa lösningen för användaren. Det finns olika typer av datainsamlingsenheter och några relevanta enheter visas nedan:
  • Dataloggare
  • Fältstationer / IED (intelligent elektronisk enhet)
  • RTU
  • PLC
  • Industri-datorer
  • IO-kontroller
Datainsamlingsenheten kommunicerar med ett datainsamlingssystem eller med ett toppsystem t.ex. SCADA. Kommunikation sker vanligtvis över klassiska seriella gränssnitt som RS232, RS485 eller RS422 eller paketbaserade gränssnitt som Ethernet. Kommunikationsprotokollet som används är vanligtvis ett standardprotokoll som t.ex. IEC 101/104. Proprietära protokoll används ofta mellan datainsamlingssystemet och datainsamlingsenheten. Standardkommunikationsprotokoll används vanligtvis mellan datainsamlingsenheten och andra toppsystem som SCADA. TCP/IP, Modbus eller IEC-101/104. Lösningen hanterar nuvärden och historiska värden, meddelanden och kommandon. Mätningarna lagras lokalt i datainsamlingsenheten innan de regelbundet överförs till datainsamlingssystemet. Datainsamlingssystemet stödjer både regelbunden ifrågasättande av data och spontan inlämning av data. Datainsamlingssystemet synkroniserar datainsamlingsenheterna så att alla enheter har en gemensam tidsuppfattning. Sensorerna är anslutna till datainsamlingsenheten med hjälp av analoga gränssnitt som 4-20 mA slingor, eller digitala gränssnitt som Modbus eller SDI-12. Olika proprietära protokoll (ASCII) mellan sensor ochdatainsamlingsenhet används också ofta. Det finns även stöd för digitala ingångar och digitala utgångar för att styra extern utrustning och för att överföra meddelanden och kommandon med befintlig utrustning. Lösningen strömförsörjningar från en eller flera strömkällor t.ex. nätspänning och batteri eller solpanel och batteri. Utrustningen monteras i ett skåp eller annan förpackning anpassad till den miljö som ska användas.