Løsninger

 • All
 • Forsvar
 • Miljø
 • Offshore
 • Samferdsel
 • Vannkraft
All
 • All
 • Forsvar
 • Miljø
 • Offshore
 • Samferdsel
 • Vannkraft

Turbiditetsmålinger i sanntid

Scanmatic AS har solid erfaring med å levere standardiserte løsninger for turbiditetsmålinger i ulike byggeprosjekter. ...

Inspeksjonssystem for avlastningsslange

Applikasjon For å hindre oljesøl er det viktig at slangene som brukes til å losse ...

Kameraovervåking

Anvendelse Beredskapsforskriften stiller strenge krav til innbruddssikring, overvåking og alarm for kritiske enheter (klasse 3 ...

Luke- og ventilstyring

Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og ...

Kraftforsyningsløsninger

Anvendelse Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere ...

Kommunikasjonsløsninger

Anvendelse Scanmatic tilbyr fleksible kommunikasjonsløsninger som brukes for å kobles sammen målestasjoner i felten med ...

Fjernstyringssystemer til energibransjen

Anvendelse Scanmatic leverer forskjellige fjernstyringssystemer. Aktuelle løsninger for energibransjen er: Teknologi Løsningene er gjerne basert ...

Automatiske meteorologistasjoner

Anvendelse Da flere statlige aktører gikk sammen for å bygge ut et spesialtilpasset stasjonsnett med ...

Miljøovervåking

Anvendelse Scanmatic har i mange år levert stasjoner for miljøovervåking for brukere i inn- og ...

Automasjon (Styring, regulering og overvåkning)

Anvendelse Scanmatic har levert SRO til flere store samferdselsprosjekter i Norge. Vi har med dette ...

Lysstyring/Bomstyring

Anvendelse Scanmatic har god erfaring med styringssystemer for belysning og bomanlegg, hovedsakelig rettet mot samferdsel. ...

Hendelsesdeteksjon AID

Anvendelse Scanmatic leverer automatisk hendelsesdeteksjon (AID) for tunneler i alle regioner av Norge. AID systemer ...