Automatiske meteorologistasjoner

Anvendelse

Da flere statlige aktører gikk sammen for å bygge ut et spesialtilpasset stasjonsnett med flere nye værstasjoner i definerte regioner, ble Scanmatic valg til å levere værstasjonene.  Stasjonene møter alle relevante krav fra WMO og fra Meteorologisk institutt.  Dette er værstasjoner som skal dekke behov hovedsakelig i fjellområder.

Teknologi

Stasjonene består av en feltstasjon eller datalogger som er utstyrt med et antall sensorer. Løsningen er kraftmatet fra nettspenning eller fra et solcellepanel. Det er i tillegg også inkludert et backup-batteri.

Løsningen kommuniserer med en datainnsamlingsløsning over forskjellige kommunikasjonsmedier. Eksempler på kommunikasjonsmedier er mobil, radio og satellitt.

Aktuelle målinger for en meteorologistasjon er:

  • Lufttrykk
  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Vindstyrke
  • Vindretning
  • Vindkast
  • Nedbør
  • Snødybde
  • Solstråling

Scanmatic leverer også integrerte stasjoner hvor flere parametere måles i en integrert sensorenhet. En slik stasjon brukes på steder hvor det ikke er krav om at alle kravene fra WMO og Meteorologisk institutt skal overholdes.

På steder hvor det er tilgjengelig nettspenning utstyres sensorene med varmeelementer, for å forhindre at det bygger seg opp is og snø på dem.