Kraftforsyningsløsninger

Anvendelse

Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere fleksible robuste kraftforsyningsløsninger med høy oppetid. Løsningen kan kobles opp mot forskjellige kraftforsyningskilder som vist nedenfor:

 • Nettspenning (230 V AC)
 • Batteri
 • Solcellepanel
 • Vindgenerator
 • Aggregat
 • Brenselcelle

Løsningen baseres vanligvis på flere kraftkilder for å få høyere opptid på systemet. Noen vanlige kombinasjoner er:

 • Nettspenning + batteri
 • Solcellepanel + batteri
 • Solcellepanel + vindgenerator + batteri
 • Solcellepanel + aggregat + batteri
 • Solcellepanel + vindgenerator + aggregat + batteri
 • Solcellepanel + brenselcelle + batteri

Teknologi

Batteriløsningen bruker forskjellige batteriteknologi f.eks. GEL-blybatterier eller litiumbatterier. Det brukes enten et enkelt batteri eller batteribanker som er satt sammen av +2 V, +6 V eller +12 V batterier. Levetid til batteribanken er fra 12 år til 20 år avhengig av batteriteknologi.

Scanmatic leverer løsninger som overvåker batteribanken, som sørger for lastdeling mellom de forskjellige battericellene i batteribanken og som kan også overvåke hvert batteri for seg dersom det er ønskelig. Det kan forlenger livet til batteribanken betydelig. Løsningen monteres i batteristativer eller i batteriskap. I tillegg leveres det også nødvendig verneutstyr.

Batteribanken dimensjoneres vanligvis ut fra et backup-tid på en til to uker for en stasjon som kraftmates fra nettspenningen og 3-4 måneder for en solcelledrevet stasjon. Dimensjoneringen tar hensyn til at batterikapasiteten reduseres ved lave temperaturer og ved endt levetid.

Solcellepanelene forsterkes mekanisk slik at de kan brukes på utsatte steder med mye vind. Solcellepanelene monteres på tak, vegg eller i mast.

Scanmatic leverer vindgeneratorer som kan brukes i et tøft utemiljø. De kan være propellbaserte eller skruebaserte vindgeneratorer, og de mest robuste tåler vind på opptil 60 – 70 m/s.

Bensin- eller dieselaggregat kan levere effekter fra 2 kW og oppover. Aggregatet blir vanligvis fjernstyrt fra en datainnsamlingsenhet f.eks. PLS, feltstasjon eller datalogger. Denne enheten sørger for at aggregatet startes opp på riktig tidspunkt f.eks. for å lade opp batteribanken eller når en luke skal kjøres. Datainnsamlingsenhet sørger også for at aggregatet prøver å starte flere ganger dersom det ikke lykkes ved førte forsøk og den vil også la være å prøve dersom det er for kaldt for aggregatet. Datainnsamlingsenheten vil overvåke aggregat, batteribank, startbatteri og drivstoffnivå.

Aggregatløsninger inkluderer ventilasjonsventiler for innsugning av kald luft og utblåsning av varm luft. I tillegg føres eksosen ut av rommet.

Løsningen kan også inneholde ekstern drivstofftank.

Brenselcelleteknologien bruker metanol som drivstoff og egner seg best for anlegg som trekker opp mot 100 W. Brenselcellen kan brukes ned til 0 °C, siden selve brenselscellen ødelegges dersom den fryser. Dersom løsningen skal brukes ved lavere temperaturer kan den monteres i en isolert kasse.