Inspeksjonssystem for avlastningsslange

Applikasjon

For å hindre oljesøl er det viktig at slangene som brukes til å losse olje fra en plattform til et lasteskip ikke blir skadet. Scanmatic leverer systemer som plattformarbeidere selv kan bruke til å utføre inspeksjoner av slangen, innvendig og utvendig, for å oppdage rifter og deformasjoner.

Teknologi

Systemene er tilpasset dagens installasjon og prosjektene utføres typisk i nært samarbeid med leverandøren av selve losseanlegget. Scanmatics leveranse består typisk av et ATEX-godkjent undervannskamera for innvendig inspeksjon av slangen, 2 – 400 m sjøkabel, ATEX-godkjent vinsj, koblingsbokser, kabling, koblinger, styreskap og arbeidsstasjon med joystick.