Inspektionssystem för avlastningsslang

Ansökan

För att förhindra oljespill är det viktigt att slangarna som används för att lossa olja från en plattform till ett lastfartyg inte skadas. Scanmatic levererar system som plattformsarbetarna själva kan använda för att utföra inspektioner av slangen, invändigt och utvändigt, för att upptäcka revor och deformationer.

Teknologi

Systemen är anpassade till den aktuella installationen och projekten utförs typiskt sett i nära samarbete med leverantören av själva lossningssystemet. Scanmatics leverans består typiskt sett av en ATEX-godkänd undervattenskamera för intern inspektion av slangen, 2 – 400 m sjökabel, ATEX-godkänd vinsch, kopplingsdosor, kablage, kopplingar, kontrollskåp och arbetsstation med joystick.