Luke- og ventilstyring

Anvendelse

Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk

Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken eller ventil for ikke å påvirkes når motorer og aggregater startes og stoppes. Det er inkludert nødvendig forrigling i både maskinvare og programvare.

Teknologi

Løsningene er vanligvis basert på en PLS, eller en IED, som er utstyrt med nødvendig analog og digital IO.  Styringen er ofte kombinert med vannstandsmålinger og i noen tilfeller en regulator. En PLS eller IED kan brukes til å styre flere luker eller ventiler.

Luken og ventilen styres lokalt eller fra driftssentralen. Driftssentralen sender settpunkter til styringen. Styringen kjører luken eller ventilen til ønsket settpunkt etter ønsket regelverk, og den rapporter også tilstanden til luken eller ventilen. Lokale alarmer fra f.eks. hydraulikkaggregatet vil overføres til driftssentralen. Målinger overføres til driftssentralen på sammen måte.

Styringen kommuniserer med driftssentral via forskjellige kommunikasjonsløsninger inkludert nettverk, fiber, kobber, mobil og radio. Det er ofte inkludert redundant kommunikasjon for styringer som må ha høy oppetid.

Luken eller ventilen kan være drevet av et hydraulikkaggregat eller fra en elektrisk AC- eller DC-motor.

Det er gjerne inkludert et lokalt brukergrensesnitt basert på trykkfølsomme grafiske skjermer eller via et klassisk grensesnitt basert på brytere og lamper.

Styringsenheten kommuniserer med driftssentral via standard protokoller som f.eks. IEC-101/104.

Løsningene kraftmates fra nettspenning med en batteribank. For steder hvor det ikke er tilgjengelig nettspenning setter vi sammen en kraftforsyningsløsning basert på en kombinasjon av solcellepanel, vindturbin, batteribank og/eller aggregat.