Automasjon (Styring, regulering og overvåkning)

Anvendelse

Scanmatic har levert SRO til flere store samferdselsprosjekter i Norge. Vi har med dette opparbeidet oss god tillit som leverandør av robuste automasjonssystemer til Statens Vegvesen og nå også i senere tid Nye Veier AS.

Vi produserer styringsskap og leverer blant annet nettverk, nødtelefoni, AID, ITV og PLS som styrer og overvåker hele anlegget. Vi bidrar også gjerne i prosjekteringsfasen.

En typisk SRO-leveranser består gjerne av følgende:

Teknologi

Scanmatic bruker kjente merker og hyllevare av god kvalitet for utstyr som inngår i SRO.

Det er mange systemer som skal snakke sammen i en typisk SRO-leveranse. Blant annet IP-telefoni, PLS-signaler, AID fra radar eller kamera, ITV, bomstyring, nødstyrepaneler og så videre. For at alt dette skal håndteres på en fornuftig måte, presenteres det meste av datatrafikken over et OPC-grensesnitt, som igjen blir fint presentert hos vegtrafikksentralen(VTS).