Automatisering (ledning, reglering och övervakning)

Ansökan

Scanmatic har levererat SRO till flera stora transportprojekt i Norge. Med detta har vi byggt upp ett gott förtroende som leverantör av robusta automationssystem till Statens vegvesen och nu även på senare tid Nye Veier AS.

Vi tillverkar styrskåp och levererar bland annat nätverk, nödtelefoni, AID, ITV och PLC:er som styr och övervakar hela anläggningen. Vi bidrar också gärna i designfasen.

En typisk SRO-leverans består ofta av följande:

  • AID – kamera- eller radarbaserad händelsedetektering
  • Nödstationsskåp
  • Sy för fläktar och skyltar
  • Radio- och kommunikationsanläggningar
  • PLC:er och RIO:er (bussterminaler)
  • Nätverk

Teknologi

Scanmatic använder välkända varumärken och hyllvaror av god kvalitet för utrustning som ingår i SRO.

Det finns många system som måste prata med varandra i en typisk SRO-leverans. Bland annat IP-telefoni, PLC-signaler, AID från radar eller kamera, ITV, vägtullshantering, nödcentraler och så vidare. För att allt detta ska hanteras på ett vettigt sätt presenteras det mesta av datatrafiken via ett OPC-gränssnitt som i sin tur presenteras snyggt på vägtrafikcentralen (VTS).