Arendal 29. - 30. mai 2024

Invitasjon til HydMet 2024​

Arrangør: Scanmatic

HydMet-dagene (også kjent som «Brukerdagene») er en unik anledning til å delta i engasjerende diskusjoner, utveksle ideer, og få innsikt i de nyeste trendene innen instrumentering for hydrologi og meteorologi. HydMet gir en eksklusiv mulighet til å bli kjent med ny teknologi, innovative løsninger og å bygge nettverk med fagfolk i bransjen.

Program

Dag 1, 29.mai

8:30 – 9:00, Oppmøte og registrering
9:00 – 9:15, Velkommen, Kim Steinsland, CEO Scanmatic
9:15 – 9:30, Produktnyheter, Simen Andersen, Scanmatic
9:30-9:50, Presentasjon av NYE SMIOT NB IoT Logger, Steinar Jacobsen, Scanmatic
9:50-10:10, Sikker datainnsamling over mobilnettet – For Dummies! Birgitte Centeno Austefjord, Scanmatic
10:10 – 11:00, Pause med omvisning
11:00 – 11:40, Utfasing av 2G – Prosjekt Torden, Knut Møen, NVE
11:40 – 12:40, Lunsj

12:40 – 13:10, Early flood warning system for the city of Bonn, Tobias Menzel, Ott Hydromet
13:10 – 13:40, Etablering av vannføringskurve ved bruk av hydraulisk modell (HEC-RAS) Kai Fjeldstad, HydraTeam
13:40 – 14:00, Pause
14:00 – 14:30, Elektriske Aktuatorer for luke og ventilstyring, Rune Ingvaldsen, AUMA
14:30 – 15:00, Mobil strømforsyning – bruk av powercontainere for strømforsyning, Joakim Tyrsköld, Scanmatic
15:00 – 15:30, Lær å bruke generativ kunstig intelligens til noe fornuftig Stig Solberg, Visible

17:00 Sosialt opplegg med middag

Dag 2, 30.mai
9:00 – 9:40, Hans om ekstremværet Hans, Hans Olav Hygen, met.no, 9:40 – 10:10
Viktigheten av redundant samband under stormen Hans, Håvard Feiring, Hafslund E-Co
10:10 – 10:30, Pause
10:30 – 11.00, Håndtering av cyberangrep på Volue, Brynjar Larssen-Aas, Volue
11:00 – 12:00, Fortetning av målepunkter / IoT i vassdraget, Knut Høgevold, Å Energi
12:00 – 13:00, Lunsj

13:00 – 13:30, Teknikker for måling av vannekvivalenter (SWE) for snø i felt. Björn Norell, VRF
13:30 – 14:00, Erfaringer fra felt ved bruk av fiberbøyer til vannstandsmåling, Eivind Vestbøstad, Eviny
14:00 – 14:30, Hybride Anlegg, TBA, IFE
14:30 – 15:00, Evaluering og avslutning

Konkurranse: Gi oss en utfordring på IoT!

Har du et behov for målinger som burde vært dekket? En temperaturprofil du skulle ha målt? En nivåmåling på et krevende sted? Send inn din utfordring på IoT og så velger vi ut vinnere som vi skal utvikle løsning til og presentere på seminaret.  

Meld deg på

Oppdatert program vil bli sendt ut i god tid før arrangementet.

Oppmøte og registrering: Onsdag 29. mai 8.30 – 9.00
Avslutning: Torsdag 30. mai 15.00

Prisen for hele brukerseminaret er kr 4.500,- per person.

Avgiften dekker deltakelse på seminaret begge dager, lunsj begge dager, sosialt arrangement inkl. middag. Overnatting kommer i tillegg. Vi har avtale om overnatting for deltakere på Grand Hotell og Thon Hotell i Arendal.

Vi ser frem til å dele denne opplevelsen med deg!