Vindkraft

Scanmatic bruker spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for vindenergisektoren. Typiske leveranser til vindsektoren er vindovervåkingsstasjoner for prospektering, generelle klimastasjoner, ulike strømforsyningsløsninger og  powercontainere.

Scanmatic har lang erfaring med prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter trygt og sikkert. Vi følger alltid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Fornybar

Nils Kristian Lofstad

Svend Lunden

Joakim Tyrsköld

Salgingeniør (SE), Fornybar
joakim.tyrskold@scanmatic.com
+46 739 611 498

Steinar Jacobsen

Birgitte Centeno Austefjord