Partnerprodukter

Scanmatic er en uavhengig systemintegratør. Med uavhengig legger vi vekt på at kunde fritt kan velge komponenter som finnes på markedet. Likevel er vi også distributør for enkelte av de største leverandørene innen våre markeder.

Våre ingeniører har høy kompetanse på de fleste produkter fra anerkjente leverandører innen:
  • Sensorer
  • ITV Kamera
  • Produkter for flow målinger
  • Dataloggere
  • PLS
  • Embedded Platforms
  • Industri PC

Vi benytter tilgjengelig hardware fra markedet og integrerer med egen, eller tilgjengelig software. Scanmatic utvikler også egen hardware og software slik at løsningen blir akkurat slik kunden ønsker.

OTT HydroMET er markedsleder på sensorer til hydrologi og metrologi. OTT er en felles paraply for merker som vi kjenner som Kipp & Zonen, Sutron, Lufft etc. 

Scanamtic har siden 1978 vært distributør for Campbell Scientific i Norge. Campbell leverer sensorer og dataloggere av ypperste kvalitet og robusthet. En Campbell datalogger kan lese av de aller fleste typer sensorer, både analoge og digitale, med høyeste oppløsning og nøyaktighet og har derfor blitt en «de facto» standard i mange forskningsmiljøer verden over.

GroPoint leverer gode profilprober for måling av jordfuktighet med støtte for SDI-12 og Modbus.

Apogee Instruments leverer kostnadseffektive digitale strålingssensorer samt sensorer for meteorologiske- og plantefysiologiske parametere.

Delta-T Devices har lang fartstid innen måling av jordfuktighet og leverer gode sensorer som ofte er beskrevet i vitenskapelige artikler fra hele verden. De har også dataloggere som fungerer godt til de enkleste applikasjonene.

Scanmatic er stolte over å være distributører for Oizom. Oizom leveres sensorløsninger for måling av miljøparametere  for overvåking av luftkvalitet, akustisk støy, lukt og støvpartikler.

Aeromon leveres sensorløsninger for måling av miljøparametre. Sensorene er kompatible med montering på blandt annet droner for mobile målinger.

Hansatech er et Britisk selskap som leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De produserer høykvalitets oksygen-elektroder, instrument for å måle klorofyll fluorens, respirasjon etc.

PP Systems leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De har en portefølge som utfyller Hansatech og leverer også noen av deres instrumenter.

RM Young har vært selve standarden på mekaniske vindmålere i flere tiår. De leverer svært robuste vindsensorer som kan benyttes på de fleste steder der man ønsker å måle vind.

Dersom du trenger rimelige værstasjoner eller enkle temperaturloggere så er Onset å foretrekke i mange sammenhenger. Dette er enkle produkter men som ofte er gode nok.

Priser på Onset kan du finne i Nettbutikken vår: www.sensorweb.no