Grunnvannsmålinger

Applikasjon

Grunnvann er vann i den mettede sonen under jordoverflaten, det vil si i den delen av bakken hvor alle sprekker og porerom er fullstendig fylt med vann. Grunnvannet finnes både i jord og fast fjell. Graver vi en brønn eller legger ned et uthult rør til grunnvannet, vil vannet legge seg til et nivå vi kaller grunnvannsspeilet. På dette nivået er vanntrykket lik lufttrykket. Grunnvannsmålinger er viktige for å identifisere for eksempel trender (langsiktige eller sesongmessige), endringer knyttet til grunnarbeid, eller i forbindelse med drikkevannskilder. Behovet for grunnvannsmålinger kan som nevnt komme av en rekke ulike årsaker, og også med ulike krav til loggingsintervaller og rapportering. Scanmatic har løsninger skreddersydd for hvert enkelt tilfelle, for eksempel frittstående eller hydrologistasjoner knyttet til datainnsamling.

Teknologi

Ut fra kravene kan løsningen være fra helt enkle manuelle vannhøydemålere (f.eks. OTT Kontaktmåler), små dataloggere montert i selve målerøret, med og uten datainnsamling, til en trykksensor eller komplette hydrologistasjoner, som også inkluderer andre måleparametere, eller flere grunnvannsmålinger spredt over ett område.

Generelt vil man kun måle vannstand og eventuelt vanntemperatur til grunnvann. Det kan imidlertid også være hensiktsmessig å måle andre parametere for å se på grunnvannsforurensning.