Grundvattenmätningar

Ansökan

Grundvatten är vatten i den mättade zonen under markytan, det vill säga i den del av marken där alla sprickor och porrum är helt vattenfyllda. Grundvattnet finns i både jord och fast berg. Om vi ​​gräver en brunn eller lägger ner ett ihåligt rör till grundvattnet kommer vattnet att sjunka till en nivå som vi kallar grundvattenspegeln. På denna nivå är vattentrycket lika med lufttrycket. Grundvattenmätningar är viktiga för att identifiera till exempel trender (långsiktiga eller säsongsbetonade), förändringar relaterade till markarbeten eller i samband med dricksvattentäkter. Behovet av grundvattenmätningar kan som nämnts komma av en rad olika orsaker, och även med olika krav på loggningsintervall och rapportering. Scanmatic har skräddarsydda lösningar för varje fall, såsom fristående stationer eller hydrologistationer kopplade till datainsamling.

Teknologi

Utifrån kraven kan lösningen vara från mycket enkla manuella vattenhöjdmätare (t.ex. OTT Kontaktmätare), små dataloggrar monterade i själva mätröret, med och utan datainsamling, till en trycksensor eller kompletta hydrologistationer, som även innehåller andra mätparametrar, eller flera grundvattenmätningar spridda över ett område.

Generellt kommer man bara att mäta vattennivå och eventuellt vattentemperatur till grundvatten. Det kan dock även vara lämpligt att mäta andra parametrar för att titta på grundvattenföroreningar.