MPS – Multi Positioning System

Anvendelse

MPS er et høypresisjons posisjoneringssystem til bruk innenfor test og kalibrering av posisjonerings- og navigasjonssystemer. Systemet finner også anvendelser innenfor strukturovervåking av store konstruksjoner som f.eks. fiskeoppdrettsanlegg, etc.

Teknologi

MPS baserer seg på høypresisjons GNSS moduler og benytter RTK for å oppnå en nøyaktighet på centimeternivå. Den har støtte for alle de store GNSS systemene; GPS, Glonass, Galileo og BeiDou.
For å logge heading, pitch og roll benyttes en enhet med 4 GNSS moduler og 4 antenner.

Et system kan bestå av inntil 10 enheter som kommuniserer via tilhørende radioenhet. Med GNSS-mottaker innebygget i hovedenheten.  Alle enhetene har lokal lagring av posisjon inntil 20 ganger per sekund og sender samtidig over egen posisjon til alle andre enheter i systemet via radio. En egen PC applikasjon kan via Ethernet logge posisjonen til alle enheter og plotte disse i kartet.