SONRAS – Lydregistrering og analysesystem

Sonar  Registration and Analyzing System ,  SONRAS , er et komplett system for mottak, opptak/lagring, lytting, analyse og visning av akustiske signaler i sjøen. Systemet består av to hoveddeler:

  • Den batteridrevne SONRAS-  bøyen inneholder all nødvendig elektronikk og prosessorkraft for å motta og forsterke signaler fra hydrofonen, digitalisere, lagre, analysere i frekvensbånd og overføre data til den skipsbårne kontrollstasjonen. Bøyen er GPS-posisjonert.
  • SONRAS  Control Station  (SCS) om bord på skipet for fjernkontroll av bøyeinnstillinger og visning av analyserte data. Kontrollstasjonen er GPS-posisjonert, og radiomodem brukes som kommunikasjonsforbindelse mellom bøyen og kontrollstasjonen. Kontrollstasjonen består av en separat Pelicase bestående av elektronikk og et frontpanel med kontakter og knapper. En datamaskin med dedikert SONRAS-programvare for kontroll, overvåking og analyse er koblet til kontrollstasjonen.

SONRAS-bøyen er i stand til kontinuerlig å registrere signaler og støy i sjøen. Den innspilte akustikken vil bli lagret som wave-filer. Standard SONRAS-utgaven vil dekke alle frekvenser fra 5 Hz til 100 kHz, støtte for høyere frekvensområde er mulig på forespørsel.

Støysvake hydrofonforforsterkere sammen med høyoppløselige A/D-omformere og programmerbare forsterkere gir et totalt dynamisk område fra omgivelsesstøynivå opp til svært støyende testobjekter.

Både rådata og bearbeidede data kan krypteres og lagres i bøyen for senere gjenfinning og analyse. Et fullstendig plott av GPS-posisjoner lagres også i bøyen og den relative avstanden beregnes i SCS for normalisering av støydataene.

En lydkanal er tilgjengelig for sanntidsovervåking av de akustiske signalene. Monitorkanalen er imidlertid noe begrenset i frekvensrespons, på grunn av radiobåndbredden.

Bøyebatteriene har tilstrekkelig kapasitet for 8 timers drift og i tillegg 24 timer for å overføre bøyeposisjonen ved gjenopprettingsproblemer.

Scanmatic kan tilpasse SONRAS etter kundens behov.

SONRAS container åpnet, med bøye og separate Pelicases for Control Station, hydrofonmontering og tilbehør, samt datamaskin i bag.