SONRAS – System för ljudregistrering och analys

Sonar  Registration and Analysing System, SONRAS  , är ett komplett system för att ta emot, spela in/lagra, lyssna, analysera och visa akustiska signaler i havet. Systemet består av två huvuddelar:

  • Den batteridrivna SONRAS-  bojen innehåller all nödvändig elektronik och processorkraft för att ta emot och förstärka signaler från hydrofonen, digitalisera, lagra, analysera i frekvensband och överföra data till den fartygsburna kontrollstationen. Bojen är GPS-positionerad.
  • SONRAS  Control Station  (SCS) ombord på fartyget för fjärrkontroll av bojinställningar och visning av analyserad data. Kontrollstationen är GPS-positionerad och radiomodem används som kommunikationslänk mellan bojen och kontrollstationen. Kontrollstationen består av en separat Pelicase bestående av elektronik och en frontpanel med kontakter och knappar. En dator med dedikerad SONRAS-mjukvara för styrning, övervakning och analys är ansluten till kontrollstationen.

SONRAS-bojen kan kontinuerligt registrera signaler och brus i havet. Den inspelade akustiken kommer att lagras som wave-filer. Standard SONRAS-utgåvan kommer att täcka alla frekvenser från 5 Hz till 100 kHz, stöd för högre frekvensområde är möjligt på begäran.

Lågbrushydrofonförförstärkare tillsammans med högupplösta A/D-omvandlare och programmerbara förstärkare ger ett totalt dynamiskt område från omgivande brusnivå upp till mycket bullriga testobjekt.

Både rådata och bearbetad data kan krypteras och lagras i bojen för senare hämtning och analys. En komplett plot av GPS-positioner lagras också i bojen och det relativa avståndet beräknas i SCS för normalisering av brusdata.

En ljudkanal finns tillgänglig för realtidsövervakning av de akustiska signalerna. Övervakningskanalen är dock något begränsad i frekvenssvar på grund av radiobandbredden.

Bojbatterierna har tillräcklig kapacitet för 8 timmars drift och ytterligare 24 timmar för att överföra bojens position vid återhämtningsproblem.

Scanmatic kan anpassa SONRAS efter kundens behov.

SONRAS container öppnad, med boj och separata Pelicases för Control Station, hydrofonmontering och tillbehör, samt dator i väska.