Scanmatic Lifeboat Navigation Assistant

Navigasjonsassisten for livbåter


Scanmatic Lifeboat Navigation Assistant (LNA) hjelper livbåtpiloten i nødutgangsprosedyren, og gir navigasjonsinformasjon fra det øyeblikket fritt fall- eller konvensjonell livbåt treffer vannet.

Tradisjonelt gir ikke navigasjonssystemer ombord livbåter noen veiledning til sikker rømningsretning etter sjøsetting. LNA bringer lettlest, visuell informasjon til piloten, og hjelper ham med å velge en sikker retning bort fra rømningspunktet også i begrenset sikt på grunn av røyk, tåke, mørke eller tøffe værforhold.

Systemet består av LNA-hovedenheten (SM2851) koblet til LNA-kursdisplayet (SM2852). Disse komponentene er også en del av Scanmatic-systemet “LNA with AES” (Automatic Escape System) som i tillegg inkluderer et elektrohydraulisk servostyringssystem, som gir AES-funksjonalitet og enklere styring, og et AIS-system for økt situasjonsbevissthet.


LNAs «black box-funksjonalitet» logger 6 DOF-vinkler og akselerasjoner ved 100 Hz i 1 time fra livstidspunktet. Loggfilen kan lastes ned til en PC for analyse gjennom USB-grensesnittet.

  • Robust – laget for robust bruk og miljø for livbåtfall.
  • Stort sett vedlikeholdsfritt
  • Diagnostikk for selvsjekk
  • 20 sekunders oppstartstid
  • Kontinuerlig logging og lagring av opptil en times sensordata
  • Gir automatisk rømningsstyring hvis det kobles til et elektrohydraulisk servostyringssystem
  • Mer enn 10 år forventet levetid