Offshore

Scanmatic Lifeboat Navigation Assistant

Navigasjonsassisten for livbåter Scanmatic Lifeboat Navigation Assistant (LNA) hjelper livbåtpiloten i nødutgangsprosedyren, og gir navigasjonsinformasjon fra det øyeblikket