Offshore kontrollsystemer og kabinetter

Applikasjon

Scanmatic gjennomfører sammenstilling og testing av et bredt spekter av kontrollsystemer, el-tavler og skap i henhold til standard spesifisert av kunden. Tegningen og dokumentasjonen er enten produsert av Scanmatics ingeniører, i samarbeid med kunden eller levert komplett av kunden. Fordelene hos Scanmatic inkluderer tette koblinger mellom produksjons- og ingeniøravdelinger for effektiv feilsøking og endringshåndtering, samt gode innkjøpsforhold hos de store utstyrsprodusentene.

Teknologi

Et godt eksempel på Scanmatics ekspertise på dette feltet er vår levering til en ubemannet lastebøye som skal kobles til en FPSO i et oljefelt i Vest-Afrika. Til denne bøyen leverte Scanmatic systemer for ankerlineovervåking og PIG-deteksjon, montering av hydraulisk stativ og styreskap, samt elektriske ledninger og montering av kontrollcontaineren, som drives på batteri med solceller og kommuniserer over radiolinken. med FPSO.