Offshore styrsystem och kapslingar

Ansökan

Scanmatic bedriver sammanställning och testning av ett brett utbud av styrsystem, eltavlor och skåp enligt den standard som specificeras av kunden. Ritningen och dokumentationen är antingen framtagen av Scanmatics ingenjörer, i samarbete med kunden eller levereras helt av kunden. Fördelarna hos Scanmatic inkluderar nära kopplingar mellan produktions- och ingenjörsavdelningar för effektiv felsökning och förändringshantering, samt goda inköpsvillkor hos de stora utrustningstillverkarna.

Teknologi

Ett bra exempel på Scanmatics expertis inom detta område är vår leverans till en obemannad lastboj som ska kopplas till en FPSO i ett oljefält i Västafrika. Till denna boj levererade Scanmatic system för ankarlinaövervakning och PIG-detektering, montering av hydraulstativ och styrskåp, samt elektriska ledningar och montering av kontrollcontainern, som drivs på ett batteri med solceller och kommunicerar över radiolänken med FPSO.