SMIO-moduler for SM5059

SMIO-moduler benyttes for å øke kapasiteten på I/O i feltstasjoner f.eks. SM5049 eller SM5059. SMIO-modulene finnes i flere varianter, og det gjør det mulig å tilpasse systemet til kundens behov.

Følgende moduler er tilgjengelige:

 • SMIO SM7552 analoge innganger mA
  • 4 x høypresisjon 0-20 mA strømmåling
  • 4 x lavpresisjon –5 – +30V spenningsmåling
  • Intern temperatur
 • SMIO SM7553 analoge innganger V
  • 4 x høypresisjon 0-2.500V spenningsmåling
  • 4 x lavpresisjon –5 – +30V spenningsmåling
  • Intern temperatur
 • SMIO SM7554 analoge innganger mA og halvbro
  • 2 x høypresisjon 0-20 mA strømmåling
  • 2 x høypresisjon halvbro
  • 2 x lavpresisjon –5 – +30V spenningsmåling
  • Intern temperatur
 • SMIO SM7555digitale innganger
  • 12 x isolerte digitale innganger
  • Intern temperatur
 • SMIO SM7556 digitale utganger
  • 12 x isolerte digitale utganger
  • Intern temperatur
 • SMIO SM7557 analog inngang RTD
  • 1 x analog RTD måling
  • Intern temperatur

SMIO modulene forbindes med feltstasjonen via SMIO-bussen (RS485). Adressering og identifikasjon av de ulike modulene skjer automatisk. Hver modul har en unik ID som feltstasjonen detekterer.  Denne ID sammen med modultypeinformasjon gjør det mulig for feltstasjonen å automatisk holde rede på hvilke moduler som til enhver tid befinner seg på bussen. Den fysiske forbindelsen skjer via en 5-polet busskontakt. Antall busskontakter kan bygges ut etter behov.