LF-300 – Low Frequency and Wideband Transceiver

LF-300 är ett komplett system för att testa och kalibrera marina ekolod, samt utbildning av ekolodsoperatörer. Systemet kännetecknas av ett utökat och bredbandigt akustiskt frekvensområde från 300 Hz till 100 kHz. För att uppnå detta består systemet av sju givare som kan sända samtidigt, var och en ansvarar för ett delspektrum av det totala frekvensområdet.

Mottagaren och sändaren kan sänkas ner till ett djup av upp till 200 meter för att simulera olika undervattensmål för ett ekolod, till exempel en ubåt. Systemet kan användas för att sända vilken akustisk signal som helst inom det angivna frekvensområdet. Exempel på signaler är olika typer av akustiskt bredbandsbrus, signaturljudet från marina fartyg eller undervattensmål, ekolodspulser, frekvenssvep eller till och med vanliga musikfiler.

LF-300 är mycket flexibel och kan användas för både aktiv och passiv ekolodstestning. För passiv ekolodstestning används LF-300 som en akustisk sändare, vanligtvis för att sända bredbandsbrus och signaturljud från marina fartyg. För aktivt ekolodstestning använder LF-300 en mottagarhydrofon för att fånga in inkommande ekolodssignaler och avger sedan ett eko med en operatörsvald tidsfördröjning. Det utsända ekot kan modifieras med ytterligare effekter såsom Dopplerskifte, ”Highlights” och modifierad ”Målstyrka”, för att simulera hastigheten på, eller den fysiska formen av, undervattensmålet. Mer information om ekolodets testlägen finns i den här länken.

LF-300 manövreras vanligtvis från ett marint ytfartyg. Systemet består av följande huvudkomponenter:

Givarenheten består av 7 sändande givare och 1 mottagande hydrofon.

Undervattenscylinder som innehåller all nödvändig elektronik.

En vinsch med 225m undervattenskabel för hantering av undervattenscylindern och givarenheten från fartygets däck.

Kontrollstation (i en Pelicase).

Dator med dedikerad programvara för styrning och övervakning av LF-300.

Scanmatic kan anpassa LF-300 efter kundens behov, inklusive frekvensområde, vilket i sin tur kan påverka antalet givare och systemets fysiska storlek. Andra tekniska specifikationer kan också anpassas efter behov.

LF-300 subsea cylinder

LF-300 vinsch