Regulatorer

Ansökan

Scanmatic har under många år levererat skräddarsydda styrsystem för användning inom energibranschen. Regulatorerna styr både elektriska luckor, hydraulluckor och ventiler. Befintliga luckor kan också automatiseras genom att sätta in en motor som är kopplad till luckans mekaniska drift eller genom att ansluta till luckans lokala användargränssnitt.

Olika regulatorer implementeras enligt nedan:

  • Reglering av minimivattenflöde
  • Reglering av vattenstånd

Olika regulatortekniker används och några av dem är:

  • Börvärdesregulator
  • PID-regulator på platser med liten tidsfördröjning mellan glidpunkt och mätpunkt
  • Dahlin regulator på platser med stor tidsfördröjning mellan glidpunkt och mätpunkt

Teknologi

Själva regulatorn är implementerad i en PLC, fältstation eller datalogger.

Lösningen kan styras lokalt via ett lokalt användargränssnitt eller fjärrstyras från ett driftcenter/SCADA eller datainsamlingssystem. Användargränssnittet kan vara ett klassiskt användargränssnitt baserat på strömbrytare och lampor eller ett grafiskt användargränssnitt baserat på en tryckkänslig skärm.

Lösningen drivs från nätspänning eller från en kombination av solpanel, vindgenerator och aggregat. Enheten fjärrstyrs så att den endast är aktiv när luckan ska manövreras eller när batteribanken behöver laddas.