VLA – Vertical Line Array

Vertical Line Array (VLA) är ett system för inspelning, visualisering och lagring av akustiska undervattenssignaler.

VLA kan kontinuerligt spela in fyra akustiska signaler, som täcker alla frekvenser från 30Hz till 100kHz. Systemet kan samplingshastigheter upp till 384 kS/s på alla fyra kanalerna samtidigt. Akustiska signaler samplas med en upplösning på 16 bitar och lagras som WAVE-filer. Tid och GPS-position lagras också i en medföljande .csv-fil.

Systemet består av följande delar:

  • Vertikal linje bestående av en 225m kabel med kontakter för fyra hydrofoner, var och en placerad 30m från varandra, samt mekanisk avslutning i båda ändar.
  • Justerbar bottenladdad för att räta ut linjen vertikalt.
  • Fyra hydrofoner med skyddsburar, för att fästas på den vertikala linjen.
  • Vinsch för att lossa och dra linan.
  • Kontrollstationen, som innehåller all elektronik som behövs för datainsamling, inklusive batteribackup.
  • GPS-mottagare för tidssynkronisering och positionsloggning.
  • Robust dator för kontroll, visualisering och lagring av den inspelade akustiken.
  • Däckkabel för att ansluta vinschtrummans mittuttag till kontrollstationen.

Kontrollstationen innehåller ett ljudutgångsjack (3,5 mm) och en 4-kanals ljudmixer som låter operatören lyssna på akustiken i realtid. PC-mjukvaran visualiserar plotter för frekvensspektrum (FFT) och amplitudplot för en vald kanal i realtid, samt information om loggningsstatus, position och tid. PC-mjukvaran innehåller också kontroller för att starta/stoppa inspelning, och alternativ för att konfigurera samplingshastighet och inställningar för wave-fil och loggfiler.

Scanmatic kan anpassa VLA efter kundens behov.

De fyra VLA-hydrofonerna med skyddsbur i en robust Pelicase.