Sonar3

Sonar3 er navnet på den nye generasjonen av Scanmatic sin kjerneteknologi for systemer innenfor hydroakustikk og sonarer.

Sonar3 er redesignet helt fra bunnen av, med state-of-the-art elektronikk og robust software. Målet var å utvikle teknologi som er i verdensklasse innen hydroakustikk. Utviklingen ble gjort i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og med støtte fra Innovasjon Norge.

Den nye Sonar3 plattformen ble første gang brukt i den nye SONCAT-2 bøyen, og er siden brukt bl.a. i STM, og vil generelt bli den typiske hovedkomponenten i nye systemleveranser innen hydroakustikk.